Over de Ringdijk

 

deringdijk
de ringdijk

De Ringdijk is een oude term uit de Vaderlandse Geschiedenis.

Ermee wordt bedoeld een dijk die aan alle kanten het te beschermen land omvat.
In de Middeleeuwen is één van de bekendste die van West Friesland die liep van Enkhuizen naar Hoorn,
Alkmaar, Schagen, Medemblik en opnieuw Enkhuizen.
Min of meer een cirkel. Ons bedrijf probeert haar klanten ook van alle kanten te beschermen.
Tegen alle gevaren die er zouden kunnen opduiken.

 


Wij proberen ook mee te werken aan het beter worden van onze klanten. 
Wij beperken ons niet tot het inventariseren van de schade en vervolgens een schadevergoeding te realiseren.
Neen wij proberen er ook voor te zorgen dat het slachtoffer zo goed en snel mogelijk
en zo gezond mogelijk zijn of haar leven weer kan hervatten.
Met zoveel mogelijk plezier.
Indien mogelijk proberen wij zelfs van de nood een deugd te maken.

 

Wij helpen alle mensen die zichzelf niet kunnen helpen.
Ook als we van mening zijn dat er misschien maar een kleine kans is opschade vergoeding.
Alleen we zijn wel eerlijk en we zullen van te voren dan aangeven dat het een moeilijke zaak
betreft.
Dat neemt niet weg dat we in zo’n situatie toch proberen een volledige vergoeding te realiseren!